رله الکترونیکی SSR تک فاز 40 آمپری

( DA4840-INTECH )

2,150,000 ریال بدون مالیات.

200 قلم

چین
+A